Затворена паркиралишта

Хотел „Дунав“ (82 паркинг места)

Пијаца (92 паркинг места)

Начелство (35 паркинг места)

Центар за културу (60 паркинг места)

Робна кућа (39 паркинг места)

Напомена: Паркиралиште „Робна кућа“ се налази у режиму наплате уличних паркиралишта, I зона.