Саобраћајни инфо центар

Иницијатор и оснивач: Паркинг сервис уз сагласност Градске управе – Савета за безбедност саобраћаја.

Задатак инфо центра: успостављање сервиса грађана који омогућава:
– информисање грађана и прикупљање информација од грађана
– јединствено место за почетак решавања саобраћајних проблема
– интегрисање ангажованих институција.

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ КОРИСНИЦИ ДА ПРИЛИКОМ ПЛАЋАЊА ПАРКИНГ КАРТЕ СЛАЊЕМ СМС ПОРУКА ЗАКЉУЧУЈУ УГОВОР О КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА ПАРКИНГ СЕРВИСА, ПРИ ЧЕМУ ОПЕРАТОРИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА – ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ, ТЕЛЕНОР И ВИП, ИСТУПАЈУ ИСКЉУЧИВО КАО ЗАСТУПНИЦИ ПАРКИНГ СЕРВИСА У ПОСТУПКУ ЗАКЉУЧЕЊА ОДНОСНОГ УГОВОРА И НАПЛАТНЕ ЦЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ, ТЕ ДА СЕ КОРИСНИЦИ ЗА СВА ЕВЕНТУАЛНО СПОРНА ПИТАЊА МОГУ ОБРАТИТИ ДИРЕКТНО ПАРКИНГ СЕРВИСУ. ТАКОЂЕ, ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПРЕМА ПАРКИНГ СЕРВИСУ СМАТРАЋЕ СЕ ИЗМИРЕНИМ КАДА КОРИСНИК ИЗМИРИ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ОПЕРАТОРУ У ПОГЛЕДУ КУПЉЕНИХ ПАРКИНГ КАРАТА.