О нама

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис Пожаревац“ основано је од стране Скупштине општине Пожаревац са циљем да обавља послове од општег интереса, а посебно следеће:

  • одржавање јавних простора за паркирање
  • наплату накнаде за коришћење паркинг простора
  • изградњу нових простора за паркирање
  • изградњу нових гаража за паркирање
  • одношење и чување непрописно паркираних возила

Ово јавно комунално предузеће почело је свој рад 26.07.2006. године, док је пре тога делатност паркирања била обављана у оквиру ЈП “Дирекција за изградњу општине Пожаревац”, као посебна организациона јединица. ЈКП „Паркинг сервис Пожаревац“ функционише као једниствена организациона целина са службом за наплату паркинга и службом која се бави одношењем непрописно паркираних возила.