O nama

Javno komunalno preduzeće „Parking servis Požarevac“ osnovano je od strane Skupštine opštine Požarevac sa ciljem da obavlja poslove od opšteg interesa, a posebno sledeće:

 • održavanje javnih prostora za parkiranje
 • naplatu naknade za korišćenje parking prostora
 • izgradnju novih prostora za parkiranje
 • izgradnju novih garaža za parkiranje
 • odnošenje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila

Ovo javno komunalno preduzeće počelo je svoj rad 26.07.2006. godine, dok je pre toga delatnost parkiranja bila obavljana u okviru JP “Direkcija za izgradnju opštine Požarevac”, kao posebna organizaciona jedinica. JKP „Parking servis Požarevac“ funkcioniše kao jednistvena organizaciona celina sa službom za naplatu parkinga i službom koja se bavi odnošenjem nepropisno parkiranih vozila.

 • Pravni okvir
 • Pravilnik o zaštiti uzbunjivača [preuzmi PDF]
 • Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima [preuzmi PDF]
 • Zakon o komunalnim delatnostima [preuzmi PDF]
 • Odluka o parkiralištima [preuzmi PDF]
 • Rešenje o utvrđivanju opštih i posebnih parkirališta [preuzmi PDF]
 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama [preuzmi PDF]
 • Izmena odluke o lokalnim komunalnim taksama [preuzmi PDF]
 • Pravilnik o načinu izdavanja besplatnih bebi karata [preuzmi PDF]
 • Zahtev za izdavanje bebi karte [preuzmi PDF]