Улична паркиралишта

Увођење система паркирања путем зонирања има првенствено за циљ усаглашавање броја захтева са просторним могућностима посматране локације.

Ограничавањем времена паркирања у одређеној зони желимо да расположиви број паркинг места понудимо што већем броју корисника. Главни циљ за увођења наплате и контроле паркирања зонским системом и ограниченог времена паркирања је уређење мирујућег саобраћаја на површинама за паркирање.

Увођење зона и временског ограничења паркирања уз адекватну тарифну политику даје боље просторно и временско коришење постојећих капацитета и премештање целодневних корисника на ободе зона. Тиме се испуњава један од битних циљева увођења новог система наплате и контроле паркирања, а то је обезбеђивање довољно паркинг места за све кориснике, наравно, уз правилно коришцење постојећих места за паркирање.

Зона I

Списак улица са бројем паркинг места:

 • Табачка чаршија (40 + 2 за инвалиде)
 • Трг ослобођења (30 + 1 за инвалиде)
 • Кнез Лазара (8)
 • Дринска (9)
 • Воје Дулића (7+ 2 за инвалиде)
 • Стари корзо (38)
 • Лењинова (36)
 • Вељка Дугошевића (12)
 • Моше Пијаде (41 + 3 за инвалиде)
 • Синђелићева (34)
 • 15. октобра (26)
 • Јована Шербановића (57)
 • Његошева (25)
 • Таковска (35 + 1 за инвалиде)

Укупан број паркинг места у I зони: 398 + 9 за инвалиде

Зона II

Списак улица са бројем паркинг места:

 • Хајдук Вељкова (19)
 • Доситејева (20)
 • Светосавска (60)
 • Трг Радомира Вујовића (14)
 • Лоле Рибара (69)
 • Вардарска (14)
 • Шумадијска (23 + 2 за инвалиде)
 • Косовска (95)
 • Чеде Васовића (44)
 • Боже Димитријевића (31)
 • Кнеза Лазара ИИ (32)
 • Топличина (24)
 • Косанчићева (23)
 • Љубовијска (29)

Укупан број паркинг места у II зони: 497 + 2 за инвалиде

Зонски систем ЈКП Паркинг сервиса Пожаревац