Ulična parkirališta

Uvođenje sistema parkiranja putem zoniranja ima prvenstveno za cilj usaglašavanje broja zahteva sa prostornim mogućnostima posmatrane lokacije.

Ograničavanjem vremena parkiranja u određenoj zoni želimo da raspoloživi broj parking mesta ponudimo što većem broju korisnika. Glavni cilj za uvođenja naplate i kontrole parkiranja zonskim sistemom i ograničenog vremena parkiranja je uređenje mirujućeg saobraćaja na površinama za parkiranje.

Uvođenje zona i vremenskog ograničenja parkiranja uz adekvatnu tarifnu politiku daje bolje prostorno i vremensko korišenje postojećih kapaciteta i premeštanje celodnevnih korisnika na obode zona. Time se ispunjava jedan od bitnih ciljeva uvođenja novog sistema naplate i kontrole parkiranja, a to je obezbeđivanje dovoljno parking mesta za sve korisnike, naravno, uz pravilno korišcenje postojećih mesta za parkiranje.

Zona I

Spisak ulica sa brojem parking mesta:

 • Tabačka čaršija (40 + 2 za invalide)
 • Trg oslobođenja (30 + 1 za invalide)
 • Knez Lazara (8)
 • Drinska (9)
 • Voje Dulića (7+ 2 za invalide)
 • Stari korzo (38)
 • Lenjinova (36)
 • Veljka Dugoševića (12)
 • Moše Pijade (41 + 3 za invalide)
 • Sinđelićeva (34)
 • 15. oktobra (26)
 • Jovana Šerbanovića (57)
 • Njegoševa (25)
 • Takovska (35 + 1 za invalide)

Ukupan broj parking mesta u I zoni: 398 + 9 za invalide

Zona II

Spisak ulica sa brojem parking mesta:

 • Hajduk Veljkova (19)
 • Dositejeva (20)
 • Svetosavska (60)
 • Trg Radomira Vujovića (14)
 • Lole Ribara (69)
 • Vardarska (14)
 • Šumadijska (23 + 2 za invalide)
 • Kosovska (95)
 • Čede Vasovića (44)
 • Bože Dimitrijevića (31)
 • Kneza Lazara II (32)
 • Topličina (24)
 • Kosančićeva (23)
 • Ljubovijska (29)

Ukupan broj parking mesta u II zoni: 497 + 2 za invalide

Zonski sistem JKP Parking servisa Požarevac