Zatvorena parkirališta

Hotel „Dunav“ (82 parking mesta)

Pijaca (92 parking mesta)

Načelstvo (35 parking mesta)

Centar za kulturu (60 parking mesta)

Robna kuća (39 parking mesta)

Napomena: Parkiralište „Robna kuća“ se nalazi u režimu naplate uličnih parkirališta, I zona.