Dokumenta za preuzimanje

 • Statut JKP “Parking servis Požarevac” [preuzmi PDF]
 • Izmene i dopune Statuta JKP “Parking servis Požarevac” [preuzmi PDF]
 • Odluka o poveravanju obavljanja poslova upravljanja javnim i nekategorisanim putevima na teritoriji Grada Požarevca i određivanju upravljača i javnih i nekategorisanih puteva [preuzmi PDF]
 • Pravilnik o zaštiti uzbunjivača [preuzmi PDF]
 • Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima [preuzmi PDF]
 • Zakon o komunalnim delatnostima [preuzmi PDF]
 • Zakon o javnim preduzećima [preuzmi PDF]
 • Odluka o javnim parkiralištima – prvi deo [preuzmi PDF]
 • Odluka o javnim parkiralištima – drugi deo [preuzmi PDF]
 • Rešenje o utvrđivanju opštih i posebnih parkirališta [preuzmi PDF]
 • Rešenje o utvrđivanju parking mesta za invalide [preuzmi PDF]
 • Osnovni podaci [preuzmi PDF]
 • Cenovnik usluga [preuzmi PDF]
 • Organizaciona šema preduzeća [preuzmi PDF]
 • Plan i program poslovanja za 2017. godinu [preuzmi PDF]
 • Plan i program poslovanja za 2018. godinu [preuzmi PDF]
 • Rebalans 1 programa poslovanja za 2018. godinu [preuzmi PDF]
 • Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2018. godinu [preuzmi PDF]
 • Plan i program poslovanja za 2019. godinu [preuzmi PDF]
 • Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja preduzeća za period 2017-2021. [preuzmi PDF]
 • Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja preduzeća za period 2017-2026. [preuzmi PDF]
 • Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2016. godinu [preuzmi PDF]
 • Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja [preuzmi PDF]
 • Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2017. godinu [preuzmi PDF]
 • Ugovor o poslovnoj saradnji TRI PLUS [preuzmi PDF]
 • Pravilnik o načinu izdavanja besplatnih bebi karata [preuzmi PDF]
 • Pravilnik o načinu korišćenja javnih parkirališta za povlašćene korisnike [preuzmi PDF]
 • Zahtev za izdavanje bebi parking karte [preuzmi PDF]
 • Zahtev za izdavanje pretplatne karte [preuzmi PDF]
 • Zahtev za izdavanje karte za osobe sa invaliditetom [preuzmi PDF]
 • Zahtev za raskopavanje javne površine [preuzmi PDF]