Документа за преузимање

 • Статут ЈКП “Паркинг сервис Пожаревац” [преузми ПДФ]
 • Измене и допуне Статута ЈКП “Паркинг сервис Пожаревац” [преузми ПДФ]
 • Одлука о поверавању обављања послова управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца и одређивању управљача и јавних и некатегорисаних путева [преузми ПДФ]
 • Правилник о заштити узбуњивача [преузми ПДФ]
 • Закон о безбедности саобраћаја на путевима [преузми ПДФ]
 • Закон о комуналним делатностима [преузми ПДФ]
 • Закон о јавним предузећима [преузми ПДФ]
 • Одлука о јавним паркиралиштима [преузми ПДФ]
 • Одлука о изменама и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима [преузми ПДФ]
 • Одлука о изменама и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима [преузми ПДФ]
 • Решење о утврђивању општих и посебних паркиралишта [преузми ПДФ]
 • Решење о измени решења о утврђивању општих и посебних паркиралишта [преузми ПДФ]
 • Решење о допуни решења о утврђивању општих и посебних паркиралишта [преузми ПДФ]
 • Решење о утврђивању паркинг места за инвалиде [преузми ПДФ]
 • Основни подаци [преузми ПДФ]
 • Организациона шема предузећа [преузми ПДФ]
 • План и програм пословања за 2017. годину [преузми ПДФ]
 • План и програм пословања за 2018. годину [преузми ПДФ]
 • Ребаланс 1 програма пословања за 2018. годину [преузми ПДФ]
 • Извештај о реализацији програма пословања за 2018. годину [преузми ПДФ]
 • План и програм пословања за 2019. годину [преузми ПДФ]
 • Средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа за период 2017-2021. [преузми ПДФ]
 • Дугорочни план пословне стратегије и развоја предузећа за период 2017-2026. [преузми ПДФ]
 • Извештај о реализацији програма пословања за 2016. годину [преузми ПДФ]
 • Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања [преузми ПДФ]
 • Извештај независног ревизора о финансијским извештајима за 2017. годину [преузми ПДФ]
 • Уговор о пословној сарадњи ТРИ ПЛУС [преузми ПДФ]
 • Правилник о начину издавања бесплатних беби карата [преузми ПДФ]
 • Правилник о начину коришћења јавних паркиралишта за повлашћене кориснике [преузми ПДФ]
 • Захтев за издавање беби паркинг карте [преузми ПДФ]
 • Захтев за издавање претплатне карте [преузми ПДФ]
 • Захтев за издавање карте за особе са инвалидитетом [преузми ПДФ]
 • Захтев за раскопавање јавне површине [преузми ПДФ]