Kontakt

JKP “Parking servis Požarevac”

Adresa: Voje Dulića broj 28, Požarevac

Telefon/faks: 012/520-915

Besplatna info linija: 0800/111-012

E-pošta: info@parkingservis.com

Radno vreme blagajne: ponedeljak – petak 07:30-15:30

Radno vreme za reklamacije: ponedeljak – petak 07:30-15:30