Начин плаћања

Овако изгледа правилно обележена паркинг карта

Укуцајте регистарску ознаку идентичну оној на возилу (без размака). Уколико ваше возило има регистарску ознаку за дијакритичким карактерима Ć, Č, Š, Ž или Đ, а ваш мобилни телефон не поседује могућност уноса у овом облику, уместо тога унесите C, S, Z или D.
Пошаљите поруку на 8121, 8122 или 8123 у зависности да ли сте паркирали возило у I или II зони.
Убрзо ћете добити повратну поруку са информацијом о успешној уплати услуге паркирања.
5 минута пре истека једног сата добићете поруку, која Вас подсећа када истиче време паркирања, како би сте благовремено продужити паркинг или уклонили возило.

Могуће је послати две или више порука одједном осим у I зони где је време паркирања ограничено на 180 минута (три поруке).

  • Уместо 0 у поруци се куца слово о.
  • Уместо „Đ“ у поруци се куцају слова „DJ“. Исправно је унети слово „D“. Ово важи за мобилне телефоне који не подржавају унос дијакритичних карактера Ć, Č, Š, Ž, и Đ те се у овим случајевима уносе слова C, S, Z или D.
  • Порука послата без регистарске ознаке града.
  • Пермутација бројева регистрације.
  • Плаћање на број зоне у којој није паркирано возило, замена зоне паркирања.
  • Не обраћање пажње да су у зони у којој је време паркирања ограничено – у црвеној зони је временско ограничење паркирања на 180 минута.
  • Приликом плаћања СМС-ом, не чека се повратна порука која потврђује да сте уплатили паркирање или да тог тренутка не можете да уплатите паркирање.
  • Паркинг карта купљена на киоску није огребана.
  • Паркинг карта није постављена на видно место.
ЦЕНОВНИК ПАУК УСЛУГА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИСА ПОЖАРЕВАЦ“ ЦЕНА УСЛУГЕ (дин.)
Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 кг на депо 4.000,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 кг са посебних површина на депо 4.800,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 кг до 1.330 кг на депо 4.800,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 кг до 1.330 кг са посебних површина на депо 7.200,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 кг до 1.900 кг на депо 7.200,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 кг до 1.900 кг са посебних површина на депо 11.000,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 кг тежине и више на депо 11.000,00
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 кг тежине и више са посебних површина на депо 16.500,00
Започета интервенција „паука“ за сва возила 3.100,00
Дневна лежарина за возила на депоу након истека 24 часа од одношења 400,00
Пренос возила „пауком“ у локалу 4.200,00
Пренос возила „пауком“ по пређеном километру ван града 135,00

У цену свих услуга урачунат је износ ПДВ-а.

ЗОНА    ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ ЦЕНА (дин.)
I Започети час паркирања за путничке аутомобиле 45,00
II Започети час паркирања за путничке аутомобиле 30,00
II Вишесатна карта за паркирање за путничке аутомобиле 150,00
ЗОНА    ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ ЦЕНА (дин.)
I и II Повлашћења паркинг карта за 1 месец паркирања за физичка лица – станаре. 740,00
I Повлашћена паркинг карта за 1 месец паркирања за правна лица/предузетнике. 2.569,00
II Повлашћена паркинг карта за 1 месец паркирања за правна лица/предузетнике. 2.264,00
ЗОНА    ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ ЦЕНА (дин.)
I Претплатна карта за 1 месец паркирања 3.576,00
II Претплатна карта за 1 месец паркирања 2.569,00
ЗОНА    РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА ЦЕНА (дин.)
I Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања 11.450,00
II Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања 8.587,00
ЗОНА УНИВЕРЗАЛНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА ЦЕНА (дин.)
I и II Универзална паркинг карта за 1 месец паркирања 4.724,00
   ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА (ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНЗИ) ЦЕНА (дин.)
Започети час паркирања за путничке аутомобиле на затвореним паркинзима 50,00
Накнада за изгубљену паркинг карту на посебним паркиралиштима 1.000,00
Накнада за лом и оштећење препреке на улазу у посебно паркиралиште 2.250,00
ЗОНА    ДНЕВНА КАРТА ЦЕНА (дин.)
I и II Дневна карта за кориснике који поступају суптротно одредбама Одлуке о јавним паркиралиштима 1.090,00

У цену свих услуга урачунат је износ ПДВ-а.