Način plaćanja

Ovako izgleda pravilno obeležena parking karta

Ukucajte registarsku oznaku identičnu onoj na vozilu (bez razmaka). Ukoliko vaše vozilo ima registarsku oznaku za dijakritičkim karakterima Ć, Č, Š, Ž ili Đ, a vaš mobilni telefon ne poseduje mogućnost unosa u ovom obliku, umesto toga unesite C, S, Z ili D.
Pošaljite poruku na 8120, 8121, 8122 ili 8123 u zavisnosti da li ste parkirali vozilo u I, II ili B zoni.
Ubrzo ćete dobiti povratnu poruku sa informacijom o uspešnoj uplati usluge parkiranja.
5 minuta pre isteka jednog sata dobićete poruku, koja Vas podseća kada ističe vreme parkiranja, kako bi ste blagovremeno produžiti parking ili uklonili vozilo.
  • Umesto 0 u poruci se kuca slovo o.
  • Umesto „Đ“ u poruci se kucaju slova „DJ“. Ispravno je uneti slovo „D“. Ovo važi za mobilne telefone koji ne podržavaju unos dijakritičnih karaktera Ć, Č, Š, Ž, i Đ te se u ovim slučajevima unose slova C, S, Z ili D.
  • Poruka poslata bez registarske oznake grada.
  • Permutacija brojeva registracije.
  • Plaćanje na broj zone u kojoj nije parkirano vozilo, zamena zone parkiranja.
  • Ne obraćanje pažnje da su u zoni u kojoj je vreme parkiranja ograničeno – u crvenoj zoni je vremensko ograničenje parkiranja na 180 minuta.
  • Prilikom plaćanja SMS-om, ne čeka se povratna poruka koja potvrđuje da ste uplatili parkiranje ili da tog trenutka ne možete da uplatite parkiranje.
  • Parking karta kupljena na kiosku nije ogrebana.
  • Parking karta nije postavljena na vidno mesto.
CENOVNIK PAUK USLUGA JKP „PARKING SERVISA POŽAREVAC“ CENA USLUGE (din.)
Intervencija „pauka“ sa odnošenjem vozila do 800 kg na depo 4.000,00
Intervencija „pauka“ sa odnošenjem vozila do 800 kg sa posebnih površina na depo 4.800,00
Intervencija „pauka“ sa odnošenjem vozila od 801 kg do 1.330 kg na depo 4.800,00
Intervencija „pauka“ sa odnošenjem vozila od 801 kg do 1.330 kg sa posebnih površina na depo 7.200,00
Intervencija „pauka“ sa odnošenjem vozila od 1.331 kg do 1.900 kg na depo 7.200,00
Intervencija „pauka“ sa odnošenjem vozila od 1.331 kg do 1.900 kg sa posebnih površina na depo 11.000,00
Intervencija „pauka“ sa odnošenjem vozila od 1.901 kg težine i više na depo 11.000,00
Intervencija „pauka“ sa odnošenjem vozila od 1.901 kg težine i više sa posebnih površina na depo 16.500,00
Započeta intervencija „pauka“ za sva vozila 3.100,00
Dnevna ležarina za vozila na depou nakon isteka 24 časa od odnošenja 400,00
Prenos vozila „paukom“ u lokalu 4.200,00
Prenos vozila „paukom“ po pređenom kilometru van grada 135,00

U cenu svih usluga uračunat je iznos PDV-a.

ZONA    JEDNOKRATNO PARKIRANjE CENA (din.)
I Započeti čas parkiranja za putničke automobile 45,00
II Započeti čas parkiranja za putničke automobile 30,00
II Višesatna karta za parkiranje za putničke automobile 150,00
B Započeti čas parkiranja za putničke automobile 60,00
ZONA    POVLAŠĆENO PARKIRANjE CENA (din.)
I i II Povlašćenja parking karta za jedan mesec parkiranja za fizička lica – stanare 740,00
B Povlašćenja parking karta za jedan mesec parkiranja za fizička lica – stanare 380,00
I Povlašćena parking karta za jedan mesec parkiranja za pravna lica/preduzetnike 2.569,00
II Povlašćena parking karta za jedan mesec parkiranja za pravna lica/preduzetnike 2.264,00
ZONA    PRETPLATNE KARTE CENA (din.)
I Pretplatna karta za jedan mesec parkiranja 3.576,00
II Pretplatna karta za jedan mesec parkiranja 2.569,00
ZONA    REZERVISANA PARKING MESTA CENA (din.)
I Rezervisano parking mesto za jedan mesec parkiranja 11.450,00
II Rezervisano parking mesto za jedan mesec parkiranja 8.587,00
ZONA UNIVERZALNA KARTA ZA PARKIRANjE ZA SVE ZONE BEZ OGRANIČENjA CENA (din.)
I i II Univerzalna parking karta za jedan mesec parkiranja (osim zone B) 4.724,00
   POSEBNA PARKIRALIŠTA (ZATVORENI PARKINZI) CENA (din.)
Započeti čas parkiranja za putničke automobile na zatvorenim parkinzima 50,00
Naknada za izgubljenu parking kartu na posebnim parkiralištima 1.000,00
Naknada za lom i oštećenje prepreke na ulazu u posebno parkiralište 2.250,00
ZONA    DNEVNA KARTA CENA (din.)
I, II i B Dnevna karta za korisnike koji postupaju suptrotno odredbama Odluke o javnim parkiralištima 1.090,00

U cenu svih usluga uračunat je iznos PDV-a.