О нама

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Пожаревац основано је од стране Скупштине општине Пожаревац са циљем да обавља послове од општег интереса, а посебно следеће:

  • одржавање јавних простора за паркирање
  • наплату накнаде за коришћење паркинг простора
  • изградњу нових простора за паркирање
  • изградњу нових гаража за паркирање
  • одношење и чување непрописно паркираних возила
  • послови управљања и одржавања путева

Ово јавно комунално предузеће почело је свој рад 26.07.2006. године. ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац функционише као једниствена организациона целина са службом за наплату паркинга, службом која се бави одношењем непрописно паркираних возила и од 2017. године и послове управљања путевима.

МЕНАЏМЕНТ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПОЖАРЕВАЦ

Директор предузећа

Извршни директор

Надзорни одбор

Документа за преузимање