O nama

Javno komunalno preduzeće „Parking servis“ Požarevac osnovano je od strane Skupštine opštine Požarevac sa ciljem da obavlja poslove od opšteg interesa, a posebno sledeće:

  • održavanje javnih prostora za parkiranje
  • naplatu naknade za korišćenje parking prostora
  • izgradnju novih prostora za parkiranje
  • izgradnju novih garaža za parkiranje
  • odnošenje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila
  • poslovi upravljanja i održavanja puteva

Ovo javno komunalno preduzeće počelo je svoj rad 26.07.2006. godine. JKP „Parking servis“ Požarevac funkcioniše kao jednistvena organizaciona celina sa službom za naplatu parkinga, službom koja se bavi odnošenjem nepropisno parkiranih vozila i od 2017. godine i poslove upravljanja putevima.

MENADžMENT JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA „PARKING SERVIS“ POŽAREVAC

Direktor preduzeća

Izvršni direktor

Nadzorni odbor

Dokumenta za preuzimanje