Ulična parkirališta

Uvođenje sistema parkiranja putem zoniranja ima prvenstveno za cilj usaglašavanje broja zahteva sa prostornim mogućnostima posmatrane lokacije.

Ograničavanjem vremena parkiranja u određenoj zoni želimo da raspoloživi broj parking mesta ponudimo što većem broju korisnika. Glavni cilj za uvođenja naplate i kontrole parkiranja zonskim sistemom i ograničenog vremena parkiranja je uređenje mirujućeg saobraćaja na površinama za parkiranje.

Uvođenje zona i vremenskog ograničenja parkiranja uz adekvatnu tarifnu politiku daje bolje prostorno i vremensko korišenje postojećih kapaciteta i premeštanje celodnevnih korisnika na obode zona. Time se ispunjava jedan od bitnih ciljeva uvođenja novog sistema naplate i kontrole parkiranja, a to je obezbeđivanje dovoljno parking mesta za sve korisnike, naravno, uz pravilno korišcenje postojećih mesta za parkiranje.

Zona I

Spisak ulica sa brojem parking mesta:

 • Tabačka čaršija (40)
 • Trg oslobođenja (15 + 2 za invalide)
 • Knez Lazara 1 (12)
 • Drinska (18 + 1 za invalide)
 • Voje Dulića (5+ 1 za invalide)
 • Stari korzo (35)
 • Lenjinova (16)
 • Veljka Dugoševića (19)
 • Moše Pijade (45 + 2 za invalide)
 • Sinđelićeva (67 + 1 za invalide)
 • 15. oktobra (24)
 • Jovana Šerbanovića (42 + 3 za invalide)
 • Njegoševa 1 (22)
 • Takovska (32 + 2 za invalide)

Ukupan broj parking mesta u I zoni: 375 + 11 za invalide

Zona II

Spisak ulica sa brojem parking mesta:

 • Hajduk Veljkova (23+ 1 za invalide)
 • Dositejeva (19)
 • Svetosavska (56)
 • Trg Radomira Vujovića (22)
 • Lole Ribara (68)
 • Vardarska (41)
 • Šumadijska (22 + 1 za invalide)
 • Kosovska (77)
 • Čede Vasovića (52 + 2 za invalide)
 • Bože Dimitrijevića (29)
 • Kneza Lazara 2 (29  + 1 za invalide)
 • Njegoševa 2 (7)
 • Draže Markovića (3)
 • Topličina (19)
 • Kosančićeva (23)
 • Ljubovijska (27)
 • Jug Bogdanova (26)
 • Radomira Milenića Rusa (20)
 • Bratstva i jedinstva (12)
 • Užička (25)

Ukupan broj parking mesta u II zoni: 617 + 6 za invalide

 

Ukupan broj invalidskih parking mesta van zone naplate: 8