Улична паркиралишта

Увођење система паркирања путем зонирања има првенствено за циљ усаглашавање броја захтева са просторним могућностима посматране локације.

Ограничавањем времена паркирања у одређеној зони желимо да расположиви број паркинг места понудимо што већем броју корисника. Главни циљ за увођења наплате и контроле паркирања зонским системом и ограниченог времена паркирања је уређење мирујућег саобраћаја на површинама за паркирање.

Увођење зона и временског ограничења паркирања уз адекватну тарифну политику даје боље просторно и временско коришење постојећих капацитета и премештање целодневних корисника на ободе зона. Тиме се испуњава један од битних циљева увођења новог система наплате и контроле паркирања, а то је обезбеђивање довољно паркинг места за све кориснике, наравно, уз правилно коришцење постојећих места за паркирање.

Зона I

Списак улица са бројем паркинг места:

 • Табачка чаршија (40)
 • Трг ослобођења (15 + 2 за инвалиде)
 • Кнез Лазара 1 (12)
 • Дринска (18 + 1 за инвалиде)
 • Воје Дулића (5+ 1 за инвалиде)
 • Стари корзо (35)
 • Лењинова (16)
 • Вељка Дугошевића (19)
 • Моше Пијаде (45 + 2 за инвалиде)
 • Синђелићева (67 + 1 за инвалиде)
 • 15. октобра (24)
 • Јована Шербановића (42 + 3 за инвалиде)
 • Његошева 1 (22)
 • Таковска (32 + 2 за инвалиде)

Укупан број паркинг места у I зони: 375 + 11 за инвалиде

Зона II

Списак улица са бројем паркинг места:

 • Хајдук Вељкова (23+ 1 за инвалиде)
 • Доситејева (19)
 • Светосавска (56)
 • Трг Радомира Вујовића (22)
 • Лоле Рибара (68)
 • Вардарска (41)
 • Шумадијска (22 + 1 за инвалиде)
 • Косовска (77)
 • Чеде Васовића (52 + 2 за инвалиде)
 • Боже Димитријевића (29)
 • Кнеза Лазара 2 (29  + 1 за инвалиде)
 • Његошева 2 (7)
 • Драже Марковића (3)
 • Топличина (19)
 • Косанчићева (23)
 • Љубовијска (27)
 • Југ Богданова (26)
 • Радомира Миленића Руса (20)
 • Братства и јединства (12)
 • Ужичка (25)

Укупан број паркинг места у II зони: 617 + 6 за инвалиде

 

Укупан број инвалидских паркинг места ван зоне наплате: 8